הרשמה לפרויקט 'כולנו כאחד'

גם אני מקבל על עצמי בל"נ להקשיב לזעקת המעוכבים ולעסוק בשידוכים עבור הקרובים והשכנים והמכרים אשר בוששה ישועתם מלבוא

רישום רווקים/ רווקות ומעוכבי זיווג למאגר העולמי של הגפן. במאגר מחוברים מאות שדכנים ושדכניות מכל רחבי העולם, אשר מסייעים מידי יום ביומו למאות פונים

מערכת הגפן אונליין המאובטת לשדכנים

אם אינך מחובר למערכת הגפן העולמי והינך מעונין להשתלב בעבודת הקודש: