רישום מועמדים\ות

רישום ישיר באתר הגפן אונליין

לרישום ידני

יש להוריד את הטופס למחשב,
לרשום את כל הפרטים הנדרשים ולהחזיר אלינו באמצעות הפקס.
הרישום באמצעות טופס זה הוא ארוך יותר.
עדיף להירשם דרך אתר הגפן אונליין
באמצעות הזנת פרטים באופן ישיר.

רישום רווקים/ רווקות ומעוכבי זיווג למאגר העולמי של הגפן. במאגר מחוברים מאות שדכנים ושדכניות מכל רחבי העולם, אשר מסייעים מידי יום ביומו למאות פונים

מערכת הגפן אונליין המאובטת לשדכנים

אם אינך מחובר למערכת הגפן העולמי והינך מעונין להשתלב בעבודת הקודש: