קרן מענקים לשדכנים

בשנתיים האחרונות חולקו קרוב למליון ₪ מענקי עידוד לשדכנים מכל החוגים והעדות, על שידוכים למבוגרים\ת, רפואי. ועוד. לאחרונה הוקפאה הפעילות עד לביסוס הקרן מחדש, בסייעתא דשמיא.

לצורך קבלת המענק יש לוודא כי הפרטים הרשומים נכונים. יש למלאות טופס זה עד שבוע לאחר סגירת השידוך.

רישום רווקים/ רווקות ומעוכבי זיווג למאגר העולמי של הגפן. במאגר מחוברים מאות שדכנים ושדכניות מכל רחבי העולם, אשר מסייעים מידי יום ביומו למאות פונים

מערכת הגפן אונליין המאובטת לשדכנים

אם אינך מחובר למערכת הגפן העולמי והינך מעונין להשתלב בעבודת הקודש: